Ukázka naší projekce

Jak vypadá naše práce od projektu po realizaci?


 Návrh a vizualizace zpracovaná architekty:

1

Návrh a vizualizace zpracované architekty:

2

Následuje výpočet osvětlení zpracovaný naším technikem

3

a vizualizace osvětlení

4

5

Srovnání vizualizací a skutečného stavu

6

7

8

9

10